Prognose eind 2017: tot 20.000 volledig elektrische auto’s

Maandelijkse publiceert RVO cijfers over de ontwikkeling van het aantal elektrische auto’s in Nederland (zie onderstaande grafiek). Daarin vallen mij twee dingen op. Eén: de groei van de plug-in hybrides is sterk afhankelijk van de bijtelling (van 0, naar 7 naar 15 % in de afgelopen jaren). Twee: de zeer constante ontwikkeling van het aantal volledig elektrische auto’s. Dat bracht mij op het idee om een prognose te maken over de groei van het aantal volledige elektrische auto’s in de komende periode.

groeievaug16

Eerst even inzoomen op de ontwikkeling van het aantal BEV’s (Battery Electric Vehicles, oftewel volledig elektrische auto’s). Met dank aan de cijfers van RVO krijgen we hier inzicht in. Onderstaande grafiek geeft de ontwikkeling van de BEV’s in Nederland weer vanaf begin 2012. Op 31 augustus 2016 zijn er in Nederland 11.402 BEV’s geregistreerd. Deze grafiek laat heel duidelijk zien dat Nederland vanaf begin 2014 een constante en nagenoeg lineaire groei van de BEV’s kent.

groeibev

Analyse van de groei van het aantal BEV’s
De groei per maand (Maand-tot-Maand, M2M) heb ik vanaf 2012 geanalyseerd. Zowel in procentuele als in absolute M2M groei. Onderstaande grafieken laten het resultaat van deze analyses zien.

De procentuele M2M groei berekende ik op basis van het aantal nieuwe geregistreerde elektrische auto’s ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde elektrische auto’s op dat moment. De procentuele groei per maand blijft de afgelopen jaren voor elke maand redelijk constant. Anders gezegd, bijvoorbeeld de groei in april ligt in de jaren 2011, 2012, 2013 en 2014 rond de 2,5% M2M groei. Afwijkingen hierop zijn met name de grote groei in november en december 2013. Deze is te verklaren doordat per 1 januari 2014 de bijtelling voor BEV’s veranderde van 0% naar 4%. Ook in december 2014 zie we een piek en juist erg weinig verkopen eind 2015. Deze ontwikkeling vind ik lastiger om te verklaren.

groeibev

De analyse van de absolute groei per maand laat zien dat het aantal elektrische auto’s gemiddeld elke maand toeneemt ten opzichte van dezelfde maand in het jaar daarvoor. De maanden maart, april, mei, juni en augustus zijn hiervan mooie voorbeelden.

groeibevabs

Prognose voor eind 2017
Vanaf eind 2017 wordt een nieuwe generatie BEV’s verwacht met een actieradius vanaf 40 kWh met aantrekkelijke prijzen (o.a. nieuwe VW Golf GTE, Opel Ampera-E, Nissan Leaf en Tesla Model 3). Hierdoor denk ik dat een prognose tot eind 2017 voor de groei van de BEV’s mogelijk is op basis van de huidige cijfers. Daarna zal de markt zich naar verwachting anders – en vermoedelijk met veel meer groei – gaan ontwikkelen. Op basis van een analyse van de cijfers van RVO kom ik tot twee prognoses. Het resultaat staat ook in onderstaande grafiek.

Prognose op basis van procentuele M2M groei: tot 20.000 elektrische auto’s eind 2017
Voor de eerste prognose berekende ik het gemiddelde percentage M2M groei vanaf 2014. Deze heb ik gebruikt om de ontwikkeling tot en met eind 2017 door te rekenen. Deze berekening houdt daardoor rekening met de variatie in procentuele groei per maand zoals we die tot nu toe steeds zien (zie ook voorgaande grafieken). Het resultaat van deze prognose: 19.903 BEV’s in Nederland eind december 2017.

Prognose op basis van M2M gemiddelde groei: tot 15.000 elektrische auto’s eind 2017
Voor de tweede prognose analyseerde ik de gemiddelde groei van het aantal BEV’s vanaf begin 2014. Vanaf januari 2014 t/m juli 2016 was de gemiddelde groei 225 elektrische auto’s per maand. Deze groei heb ik doorgetrokken tot en met december 2017. Het resultaat: volgens deze prognose zijn er eind december 2017 15.009 BEV’s in Nederland.

groeibevprognose

Kanttekening bij deze prognose
Op basis van twee prognoses kom ik tot een bandbreedte van 15.008 tot 19.903 BEV’s in Nederland eind 2017. Overigens komt Maarten Steinbuch in een eerdere analyse in het midden van deze twee prognoses uit.  Deze groei kan met de komst van een nieuwe generatie BEV’s in 2017 nog enorm versnellen. Belangrijke vraag daarbij is wanneer deze modellen daadwerkelijk op de markt komen en ook geleverd kunnen worden. Daardoor zou de groei ook tijdelijk kunnen afnemen omdat er wordt gewacht op een beter model. Zelf ben ik erg nieuwsgierig in hoeverre deze prognoses bij de werkelijkheid uit komen. De eerste analyse maakte ik in augustus, de cijfers van september sluiten in elk geval hierop aan. Ik zal de ontwikkeling de komende tijd blijven volgen en op mijn blog updaten.

Wil je rekenen met deze cijfers en een prognose maken? Laat het even weten dan kan ik de berekeningen delen.