Halveren energiebelasting voor openbaar laden. Wat is het effect?

Op 18 maart verstuurde staatssecretaris Eric Wiebes een voorstel naar de Tweede Kamer om de energiebelasting voor de levering van elektriciteit op laadpalen tijdelijk te halveren van 10 naar 5 cent per kWh. Bij een laadprijs van op dit moment 30 cent per kWh is dit een reductie van circa 17%. Hiermee verwacht Wiebes dat de ‘business case voor een openbare laadpaal verbetert en dat de laadprijs voor de EV-rijder lager wordt’. Maar wat is het werkelijke effect voor de business case en laadprijs? Om enig gevoel te krijgen bij het effect van dit voorstel van Wiebes rekende ik het effect door.

Analyse op een netwerk (met dank aan EVnetNL)
EVnetNL publiceerde onlangs cijfers over het gemiddelde gebruik van een laadpaal van EVnetNL. De afname is gemiddeld 2.100 kWh per jaar. Oftewel, de verlaging van 5 cent per kWh levert voor de exploitant per jaar € 105,- op als de laadprijs gelijk blijft. Gezien het gemiddelde negatieve resultaat dat EVnetNL presenteerde kunnen we hiermee nog niet spreken van een rendabele business case.

Analyse van een individuele laadpaal
Je kan je echter afvragen of een laadpaal van EVnetNL representatief is. EVnetNL beheert en onderhoudt immers een zeer waardevol landelijk dekkend netwerk van publieke laadpunten en kijkt niet alleen naar de meest aantrekkelijke locaties. Kijken we niet naar een gemiddelde maar naar één laadpaal in het bijzonder dan kan het effect heel anders zijn. In onderstaande grafiek zie je het effect afhankelijk van de hoeveelheid geladen kWh per laadtransactie. Hierbij ga ik uit van 230 transacties per jaar. Dit is gebaseerd op 46 werkweken en 5 dagen per week laden.

verlagen energiebelasting

Op dit moment ligt de gemiddelde gebruik van transactie bij EVnetNL volgens haar cijfers op 8,7 kWh per transactie. Ik schat in dat dit overeenkomt met een gemiddelde transactie van een plug-in hybride elektrische auto. Voor een volledige elektrische auto ligt het geladen kWh per transactie waarschijnlijk hoger. De accucapaciteit van een Nissan Leaf en Renault Zoe gaan bijvoorbeeld naar meer dan 20 kWh. Zij zullen niet altijd volledig laden, dus houdt hier rekening met zo’n 15 tot 20 kWh per transactie als deze auto’s veel worden gebruikt.

Een conclusie?
Voor volledig elektrische auto’s met een transactie van 15 tot 20 kWh per dag levert de belastingverlaging dus circa € 200 per jaar aan extra inkomsten op voor de exploitant. Dit komt overeen met een gebruik van circa 4.000 kWh per jaar, oftewel een goed gebruikte laadpaal. Tegelijkertijd kan het ook hetzelfde kostenvoordeel voor een EV-rijder opleveren. Zeker voor de EV-rijders met een plug-in hybride lijkt mij dit een aantrekkelijk voordeel, onder andere omdat op dit moment hiermee het verschil tussen rijden op brandstof en elektriciteit voor plug-in hybride rijders aanzienlijk verbetert ten gunste van rijden op elektriciteit. Een goede maatregel dus voor meer elektrische kilometers! Het is nu aan de laadpaalexploitanten en gemeenten om te bepalen waar het voordeel terecht komt.