Keuze Schiphol verdubbelt aantal elektrische taxi’s in Nederland

Onderstaand artikel verscheen in de APPM nieuwsbrief nr. 20, zomer 2014: Keuze Schiphol verdubbelt aantal elektrische taxi’s in Nederland, APPM nieuwsbrief 20 – zomer 2014.


Meer dan honderd elektrische taxi’s gaan het vervoer van en naar Schiphol verzorgen. Dat is het spectaculaire resultaat van de voorgenomen gunning van de nieuwe taxiconcessie op de luchthaven. Hiermee is het aantal elektrische taxi’s in Nederland in één klap meer dan verdubbeld. Dat is van grote betekenis. Voor de luchthaven, de regio, de taxibranche en natuurlijk voor de luchtkwaliteit.

Het resultaat van de aanbesteding overtrof ieders verwachting

Met het elektrificeren van taxivervoer is veel milieuwinst te behalen, zo concludeerden het Formule E-team en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl ). Er was dan ook een landelijke subsidieregeling in het leven geroepen om initiatieven van dien aard te ondersteunen, ‘Maar deze subisidie werd nauwelijks benut’.

Kansrijke projecten 
Decisio, onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van economische vraagstukken, en APPM werden gevraagd op zoek te gaan naar kansrijke projecten die resulteren in meer elektrische taxi’s op straat.’ In een drie maanden durende tour langs onder andere opdrachtgevers en taxibedrijven stelden we een lijst op met een twaalftal kansrijke projecten. Samen met MRA Elektrisch, RVO en het Formule E-team kwamen Het resultaat van de aanbesteding overtrof ieders verwachting we tot de conclusie dat Schiphol de plek zou moeten zijn om met elektrische taxi’s te gaan rijden.

Kwaliteitseisen
Schiphol stond op dat moment aan de vooravond van de aanbesteding van haar nieuwe taxiconcessie. Vanuit ons enthousiasme en geloof in de mogelijkheden van elektrisch vervoer hebben we de luchthaven bijgestaan. In nauwe samenwerking verkenden we de haalbaarheid. Is de kwaliteit van de elektrische taxi bijvoorbeeld wel zodanig dat hij voldoet aan de eisen die reizigers stellen? Denk dan aan comfort, ruimte voor bagage en bereik. En zouden er wel voldoende taxiondernemers inschrijven op een ‘zero-emissie’-uitvraag? Schiphol toonde ambitie en besloot in de tender een zero-emissie criterium op te nemen. Wij adviseerden over het emissiedeel in deze tender.

Verwachtingen overtroffen 
De taxibedrijven konden met drie duurzaamheidsklassen inschrijven: van Euro IV-voertuigen (hoogste EU-emissiestandaard voor voertuigen) tot zero emissie, waarbij taxibedrijven die het schoonste zouden rijden de meeste punten konden verdienen. Het resultaat van de aanbesteding overtrof ieders verwachting. De gedachte was dat de ondernemers zouden komen met een wagenpark dat voor 20 tot 30% elektrisch zou zijn. De score viel veel hoger uit en inschrijvers boden zelfs volledig elektrisch vervoer aan. De winnaars van de voorlopige gunning, het is nog niet definitief en er kan nog bezwaar worden gemaakt, zijn Zorgvervoercentrale Nederland B.V. (ZCN), Willemsen-de Koning B.V. en Bergisch, Boekhoff & Frissen B.V. (BBF). De concessie start deze zomer. De vervoerders zetten gezamenlijk ruim 100 Tesla’s Model S in om het taxivervoer op de luchthaven te verzorgen. De Tesla S is een fraai vormgegeven, comfortabele elektrische auto, met een bereik van 500 kilometer.

Voor de luchthaven is dit een mooie kans om te laten zien dat ze echt werk maakt van innovatie en duurzaamheid

Uitstraling
In heel Nederland rijden circa 50 elektrische taxi’s, nu komen er plotseling meer dan 100 bij. Het Schiphol-project is daarmee het predicaat ‘pilot’ ruimschoots ontstegen. Voor de luchthaven is dit een mooie kans om te laten zien dat ze echt werk maakt van innovatie en duurzaamheid. De hele regio profiteert mee van deze uitstraling, want is het niet een bijzondere ervaring voor een buitenlandse bezoeker aan de Randstad om met een geruisloos zoevende elektrische bolide naar zijn bestemming gereden te worden? Ook opent dit succes andere taxibedrijven de ogen. Schiphol is in taxi-land de kip met de gouden eieren, maar dat er een sluitende business case mogelijk is voor 100% elektrisch vervoer had niemand van tevoren durven dromen.

En voor ons?
Natuurlijk hebben we dit niet in ons eentje gedaan. Maar we zijn er trots op dat we een belangrijke, strategische bijdrage hebben kunnen leveren aan emissieloos taxivervoer van en naar de luchthaven.