Grootste slim laden project in Overijssel en Gelderland

De provincies Overijssel en Gelderland werken samen aan een netwerk van publieke laadpunten. Zij ¬†organiseren hiervoor een Europese aanbesteding met 4.500 laadpunten die worden geplaatst in 43 gemeenten. Uniek in het projects is de grootste praktijkproef naar slim laden, waarin we samen met elektrische rijders onderzoeken hoe elektrische auto’s zo veel mogelijk gespreid over de dag kunnen laden op duurzame energie.

Meer informatie na publieke bekendmaking resultaten op 9 juli 2018.