Expert duurzame mobiliteit

Enpuls jaagt voor Enexis Groep de energietransitie aan. Enpuls zet samenwerkingen op en investeert in projecten die de energietransitie versnellen. Zo komen zij tot nieuwe doorpraken. Enpuls heeft mij gevraagd hieraan actief bij te dragen als ‘expert duurzame mobiliteit’. Deze rol maakt het mogelijk om Enpuls te verbinden met marktpartijen, kennisinstellingen en overheden op het gebied van elektrisch rijden en duurzame energie.