#EVNL let’s go!

Werken in de wereld van elektrisch vervoer (EV) boeit. Dagelijks laat ik mij inspireren door ondernemers, overheden en vooral mensen die vooruit willen. In Nederland. En steeds vaker ook daar buiten. Vanuit inspiratie, ambitie en ook samen ondernemen namen we met APPM, The New Drive en FIER Automotive initiatief om met Nederlandse en Vlaamse delegaties de ‘EV capital’ Oslo te bezoeken. Het resultaat: een inspirerende reis met veel potentieel voor business. En dat laatste valt mij op. Van een focus op de ‘thuismarkt’ gaan de ogen open naar wat er om ons heen gebeurt. De Nederlandse EV-sector is gegroeid. Dat inspireert en biedt kansen.

De EV Buddy
Noorwegen en Oslo inspireren. Hoe? Door al vanaf medio jaren ’90 een consistent elektrisch rijden te simuleren. Met de introductie van de Buddy Electric – een elektrische tweezitter – werd de toon gezet (50% afzet in Noorwegen). De Nissan Leaf, Mitsubishi iMiEV en Tesla Model S zorgen voor de echte sprong. Juiste incentives en een goed alternatief voor de brandstofauto zorgen voor de inmiddels wereldwijd bekende omslag.

De EV buddy rijdt nog steeds rond in Oslo.

De EV buddy rijdt nog steeds rond in Oslo.

De Noorse aanpak inspireert andere landen. Het motto ‘EV’s should be cheaper to buy and cheaper to drive’ staat centraal. Money driven dus. Toch zijn er ook andere maatregelen. Bijvoorbeeld een EV-only parkeergarage, een verplichting dat 6% van de openbare parkeerplaatsen voorzien moet zijn van laadpunten en het mogen rijden van EV’s op de busbanen. Incentives die de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van EV direct vergroten, zichtbaar zijn en we in Nederland nog weinig zien. Wat is daarvoor nodig? Ik zie veel mogelijkheden om landen van elkaar te laten leren. Voor een vooroplopende coalitie tussen bijvoorbeeld Noorwegen en Nederland. Noem het EV buddy’s. Nederland kan zich laten inspireren door de zichtbare Noorse maatregelen en andersom kan Noorwegen leren van de Nederlandse innovatiekracht en voorbeeldprojecten. Dat kan ook met andere landen. Bijvoorbeeld het PiB Coast-to-Coast EV zet hier al succesvol op in.

Business EVerywhere
Tegenover de daadkracht in het stimuleringsbeleid zijn de Noorse ‘showcases’ en uitrol van laadinfrastructuur nog zeer beperkt. Door reisgenoten wordt de gemiddelde laadpaal omschreven als ‘een afgezaagde lichtmast met twee stopcontacten’. Steeds meer valt op dat in Noorwegen partijen op staan die laadpalen interoperabel willen maken, willen integreren in een backoffice en vindbaar willen maken voor de EV-rijders. Om dit te bewerkstelligen zijn aanzienlijke investeringen nodig. O.a. om bestaande hardware te upgraden en om nieuwe laadinfra te installeren. Kortom, volop kansen voor de Nederlandse EV-industrie. In Scandinavië en zeker ook daarbuiten.

Vlaamse en Nederlandse deelnemers EV excursie naar Oslo, 9 en 10 juni 2016

Vlaamse en Nederlandse deelnemers EV excursie naar Oslo, 9 en 10 juni 2016.

#EVNL let’s go!
Mijn les uit Noorwegen – en andere internationale ervaringen – is dat er voor Nederland veel te halen én te brengen is over de grens. Ik ben er van overtuigd dat de Nederlandse overheid en kennisinstellingen kunnen leren door over de grenzen heen te kijken. Ik ben er minstens zo van overtuigd dat alleen de Nederlandse markt voor de Nederlandse EV-industrie te klein is. Nut en noodzaak dus om internationaal te gaan ondernemen. Daar kunnen overheden, kennisinstellingen en bedrijven elkaar in vinden. Vereniging DOET neemt hiervoor initiatief in de nieuwe green deal en tekende onlangs een Memorandum of Understanding met Turkije. Zo zijn er vanuit andere hoeken ook diverse initiatieven. Laten we de krachten bundelen. Bijvoorbeeld in de Nordics. Ik ga mij in elk geval nog meer internationaal laten inspireren. Doet u mee? Suggesties? Hoor het graag! #EVNL let’s go!

Deze column schreef ik voor Smart E-Mobility magazine, editie juni 2016. Het magazine is hier te downloaden (column op pagina 19).