Elektrisch vervoer: nog even uw aandacht a.u.b.

Onderstaand artikel verscheen in de APPM nieuwsbrief nr. 22, Zomer 2015: Elektrisch vervoer, nog even uw aandacht aub, APPM nieuwsbrief – zomer 2015.


Nederland is wereldwijd koploper Elektrisch Vervoer (EV). Wat betreft aantallen voertuigen, interoperabel laden en marktontwikkeling. Dat hebben we in vijf jaar voor elkaar gekregen en daar mogen we trots op zijn! Maar… we kunnen niet op onze lauweren rusten. Willen we onze koppositie behouden, dan moeten we nog even bij de les blijven.

Meer EV betekent een schonere lucht en dus meer gezonde mensen en lagere gezondheidskosten. Bovendien brengt EV groene groei. En wat te denken van de betekenis voor de energietransitie? Als de groei zo doorgaat, leveren elektrische voertuigen in 2020 evenveel opgesteld vermogen als een kerncentrale! Daarmee is EV als onderdeel van een smart grid van groot belang voor het managen van de pieken en dalen in de energievoorziening.

Elan en durf
Voor het Nederlandse EV-succes zijn meerdere verklaringen aan te voeren. Wat opvalt is het elan en de durf. In de wereld van het EV geldt wat in de hele duurzaamheidssector van toepassing is: wacht niet de laatste technologische ontwikkelingen af, want de technologie blijft zich ontwikkelen. Ga vooral aan de slag en zie waar je uitkomt. Denk aan Amsterdam dat voor de muziek uit investeerde in laadpalen en daardoor op het netvlies van de internationale EV-wereld kwam. APPM organiseerde destijds voor de hoofdstad deze grootschalige aanbesteding van oplaadinfrastructuur.

Wenkbrauwen
Het overheidsbeleid heeft succes gehad. EV is niet heilig, maar wordt toegepast binnen die sectoren waar het werkt. Bijvoorbeeld groen gas voor vrachtvoertuigen en elektrische energie voor personenvoertuigen. Het einddoel – in 2050 elk voertuig zero emissie – wordt daarbij niet uit het oog verloren. Bij de stimulerende maatregelen werden wel eens de wenkbrauwen opgetrokken. Er is echter een markt met voldoende volume ontstaan om het nationale en internationale bedrijfsleven te verlokken tot investeringen en innovaties.

Triple helix
En dan: we zijn in Nederland ijzersterk in polderen en samenwerken. Dat is noodzakelijk als je een nieuwe markt als deze wilt ontwikkelen. Exemplarisch is de uitstekende samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid, de triple helix. Het buitenland kijkt groen van jaloezie naar dit Nederlandse model.

Valley of Death
In het EV hebben we de innovatieperiode nu bijna achter de rug. Een opwindende tijd, waarin start ups op de markt verschijnen en de politiek een fris gezicht kan laten zien door zich te verbinden aan duurzame
vernieuwingen. Nu breekt een cruciale fase aan: continueren we de inzet en houden we de voorsprong vast? Of verslapt de aandacht en inzet en komt EV in de gevreesde Valley of Death?

Als de groei zo doorgaat, leveren elektrische voertuigen in 2020 evenveel opgesteld vermogen als een kerncentrale

Elektrische rondvaart
Door relatief kleine zetjes kunnen we die fase vermijden. Denk aan slim gemeentelijk beleid: kost weinig en levert veel op. Bijvoorbeeld: laat in de binnensteden alleen schoon bevoorradingsverkeer toe.
Of geef elektrische bevoorrading permissie ook buiten venstertijden te rijden. In Amsterdam moet de rondvaart in 2025 geheel elektrisch zijn, een ambitie die de rederijen duurzaam doet innoveren.

Slim aanbesteden
Slim aanbesteden: ook al iets wat weinig kost en veel oplevert. APPM heeft Schiphol ondersteund bij haar aanbesteding van het taxivervoer, een succesvolle tender die in één klap leidde tot het meer dan verdubbelen van het aantal elektrische taxi’s in Nederland!

EV verbindt Hight Tech met energietransitie, transport en ICT

Topsectorenbeleid
Wat kunnen we nog meer doen? EV een vaste plaats in het Topsectorenbeleid geven bijvoorbeeld. Het Topsectorenbeleid gaat over het verbinden van thema’s. Dat is precies wat EV doet: het verbindt High Tech met energietransitie, transport en ICT. Financier pilots vanuit een nieuwe Topsector EV, bijvoorbeeld op het gebied van inductieladen (rijdende laden). En laten we het flexibele beleid continueren. Wel is een balans tussen flexibiliteit en continuïteit nodig. Continuïteit is immers voor ondernemers een basisvoorwaarde voor het doen van investeringen. Met relatief weinig inspanningen kunnen we de groei naar market readiness voltooien. Nog tien jaar, en dat is weinig voor een geheel nieuwe markt, dan is de technologie zo ver doorontwikkeld en zo goedkoop geworden, dat EV volledig op eigen benen staan.