Keuze Schiphol verdubbelt aantal elektrische taxi’s in Nederland

Onderstaand artikel verscheen in de APPM nieuwsbrief nr. 20, zomer 2014: Keuze Schiphol verdubbelt aantal elektrische taxi’s in Nederland, APPM nieuwsbrief 20 – zomer 2014.


Meer dan honderd elektrische taxi’s gaan het vervoer van en naar Schiphol verzorgen. Dat is het spectaculaire resultaat van de voorgenomen gunning van de nieuwe taxiconcessie op de luchthaven. Hiermee is het aantal elektrische taxi’s in Nederland in één klap meer dan verdubbeld. Dat is van grote betekenis. Voor de luchthaven, de regio, de taxibranche en natuurlijk voor de luchtkwaliteit.

Het resultaat van de aanbesteding overtrof ieders verwachting

Met het elektrificeren van taxivervoer is veel milieuwinst te behalen, zo concludeerden het Formule E-team en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl ). Er was dan ook een landelijke subsidieregeling in het leven geroepen om initiatieven van dien aard te ondersteunen, ‘Maar deze subisidie werd nauwelijks benut’.

Kansrijke projecten 
Decisio, onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van economische vraagstukken, en APPM werden gevraagd op zoek te gaan naar kansrijke projecten die resulteren in meer elektrische taxi’s op straat.’ In een drie maanden durende tour langs onder andere opdrachtgevers en taxibedrijven stelden we een lijst op met een twaalftal kansrijke projecten. Samen met MRA Elektrisch, RVO en het Formule E-team kwamen Het resultaat van de aanbesteding overtrof ieders verwachting we tot de conclusie dat Schiphol de plek zou moeten zijn om met elektrische taxi’s te gaan rijden.

Kwaliteitseisen
Schiphol stond op dat moment aan de vooravond van de aanbesteding van haar nieuwe taxiconcessie. Vanuit ons enthousiasme en geloof in de mogelijkheden van elektrisch vervoer hebben we de luchthaven bijgestaan. In nauwe samenwerking verkenden we de haalbaarheid. Is de kwaliteit van de elektrische taxi bijvoorbeeld wel zodanig dat hij voldoet aan de eisen die reizigers stellen? Denk dan aan comfort, ruimte voor bagage en bereik. En zouden er wel voldoende taxiondernemers inschrijven op een ‘zero-emissie’-uitvraag? Schiphol toonde ambitie en besloot in de tender een zero-emissie criterium op te nemen. Wij adviseerden over het emissiedeel in deze tender.

Verwachtingen overtroffen 
De taxibedrijven konden met drie duurzaamheidsklassen inschrijven: van Euro IV-voertuigen (hoogste EU-emissiestandaard voor voertuigen) tot zero emissie, waarbij taxibedrijven die het schoonste zouden rijden de meeste punten konden verdienen. Het resultaat van de aanbesteding overtrof ieders verwachting. De gedachte was dat de ondernemers zouden komen met een wagenpark dat voor 20 tot 30% elektrisch zou zijn. De score viel veel hoger uit en inschrijvers boden zelfs volledig elektrisch vervoer aan. De winnaars van de voorlopige gunning, het is nog niet definitief en er kan nog bezwaar worden gemaakt, zijn Zorgvervoercentrale Nederland B.V. (ZCN), Willemsen-de Koning B.V. en Bergisch, Boekhoff & Frissen B.V. (BBF). De concessie start deze zomer. De vervoerders zetten gezamenlijk ruim 100 Tesla’s Model S in om het taxivervoer op de luchthaven te verzorgen. De Tesla S is een fraai vormgegeven, comfortabele elektrische auto, met een bereik van 500 kilometer.

Voor de luchthaven is dit een mooie kans om te laten zien dat ze echt werk maakt van innovatie en duurzaamheid

Uitstraling
In heel Nederland rijden circa 50 elektrische taxi’s, nu komen er plotseling meer dan 100 bij. Het Schiphol-project is daarmee het predicaat ‘pilot’ ruimschoots ontstegen. Voor de luchthaven is dit een mooie kans om te laten zien dat ze echt werk maakt van innovatie en duurzaamheid. De hele regio profiteert mee van deze uitstraling, want is het niet een bijzondere ervaring voor een buitenlandse bezoeker aan de Randstad om met een geruisloos zoevende elektrische bolide naar zijn bestemming gereden te worden? Ook opent dit succes andere taxibedrijven de ogen. Schiphol is in taxi-land de kip met de gouden eieren, maar dat er een sluitende business case mogelijk is voor 100% elektrisch vervoer had niemand van tevoren durven dromen.

En voor ons?
Natuurlijk hebben we dit niet in ons eentje gedaan. Maar we zijn er trots op dat we een belangrijke, strategische bijdrage hebben kunnen leveren aan emissieloos taxivervoer van en naar de luchthaven.

Succesvolle tweede editie van Brabantse e-tafel

De gemeente Helmond, TU Eindhoven en E-trucks Europe zijn samen met APPM initiator van de Brabantse e-tafel. De Brabantse e-tafel brengt spelers uit de ‘triple helix’ op het gebied van elektrisch vervoer uit Brabant bij elkaar. Hiermee faciliteren we dat partijen die elkaar eenvoudig kunnen ontmoeten en voor versnelling van EV in Brabant kunnen zorgen. Naar aanleiding van de succesvolle tweede editie in het najaar van 2013 publicieerde E-Mobility magazine hierover een interview met mij.

De publicatie van het interview is als download beschikbaar: Brabantse e-tafel in E-Mobility magazine, december 2013

De publicatie over Brabantse e-tafel in E-Mobility magazine verscheen in de 13e editie van E-Moblity magazine in decenber 2013. Download hier het volledige magazine.

Financiering van publieke laadinfrastructuur in Europa

Onderzoek naar de financiering van publieke laadinfrastructuur in Europa, uitgevoerd in opdracht van ElaadNL. De publieke versie van het eindrapport is hier beschikbaar: Resultaat verkenning financiering EV-laadinfra in Europa, zomer 2013.

Projectbeschrijving
Nederland loopt in Europa voorop in de uitrol, marktontwikkeling en interoperabiliteit van publieke laadinfrastructuur. In opdracht van Stichting e-laad.nl brachten we in de zomer van 2013 voor 14 Europese landen de financiering en organisatie van publieke laadinfrastructuur in kaart. De bureaustudie richt zich op onder andere op:

  • Financiering: wie financiert (netbeheerders, overheden, private partijen of een combinatie)?
  • Rol netbeheerders: welke rol heeft de netbeheerder (financier, aansluiten op het distributienet, overige zoals service provider)
  • Interoperabiliteit: in hoeverre is interoperabel laden tussen verschillende aanbieders mogelijk?
  • Switchen aan de laadpaal: in hoeverre is het mogelijk om bij de laadpaal te switchen van energieleverancier?

In onderstaand schema (NB. deze studie is uit de zomer van 2013) staan de resultaten van de 14 landen weergegeven. Landen die in deze studie meegenomen zijn België, Denemarken, Duitsland, Estland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Turkijke, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Resultaten verkenning financiering EV-laadinfra in Europa, zomer 2013

Antwoorden op kennisvragen

Wie financiert de publieke laadinfrastructuur? 
De financiering van de publieke laadinfrastructuur komt voornamelijk voort uit investeringen van de overheid en/of netbeheerder. Het aantal private partijen dat investeert is tot een minimum beperkt (alleen in beperkte mate in Denemarken, Oostenrijk, Turkije en Zweden).

Welke organisatorische rol hebben netbeheerders? 
De netbeheerders zijn in alle verkende landen verantwoordelijk voor de aansluitingen op het elektriciteitsnet. Daarnaast investeren in een aantal landen netbeheerders, al dan niet vanuit een opdracht van een overheid, in publieke laadinfrastructuur. Dat geldt voor Duitsland, Ierland, Italië, Nederland en Noorwegen. Tot slot heeft in een beperkter aantal landen de netbeheerder ook een actievere rol als infraprovider en/of serviceprovider.

In hoeverre is er sprake van interoperabiliteit? 
Interoperabiliteit is beperkt georganiseerd. Nederland, Ierland en Portugal springen er uit als landen waar interoperabiliteit goed is geregeld. Daarnaast wordt er in een aantal landen geëxperimenteerd met (internationale) interoperabiliteit.

Switchen aan de paal mogelijk? 
Switchen aan de paal is op dit moment alleen mogelijk in Portugal en in Nederland vindt een verkenning plaats. In landen met een sterke rol voor de netbeheerder is switchen aan de paal een actueel thema, veelal ingegeven vanuit een vrije energiemarkt.

We zien de volgende trends

Europa kent twee gangbare modellen voor publieke laadinfrastructuur, met een explicatie verschil in de rol van de netbeheerder.
In het integrated market model zijn de netbeheerders verantwoordelijk voor de uitrol, beheer en onderhoud van de publieke laadinfrastructuur. De netbeheerder (DSO) is in dit model conform Europese regelgeving verantwoordelijk om een energiemaatschappij toegang te geven voor de verkoop van stroom via het laadpunt. Netbeheerders dragen alle kosten, die zij verrekenen via de gebruikers tarieven. Niet e-rijders betalen in dit model mee aan de kosten van laadinfrastructuur.

In het independent market model beperkt de rol van de netbeheerder zich tot het aansluiten van een laadpunt op het elektriciteitsnet. Op eigen initiatief, of via aanbestedingen, realiseert een private partij publieke oplaadinfrastructuur. Het aantal private partijen dat op eigen initiatief laadpunten realiseert is zeer beperkt.

Onafhankelijk van het integrated of het independent model is de realisatie van publieke laadinfrastructuur in alle landen die onderdeel zijn van de verkenning afhankelijk van publiek middelen. Er is op basis van de aantallen laadpunten in de verschillende Europese landen geen harde uitspraak mogelijk over welk model tot dusver tot het best dekkende laadpuntennetwerk leidt en/of grootste aantal elektrische auto’s.

In een aantal landen een sterke ‘EV autoriteit’: één organisatie die – tenminste op het gebied van publieke oplaadinfrastructuur – kennishouder is en samenwerking tussen partijen zoals energieleveranciers, marktpartijen en overheden organiseert.
Onder andere Italië, Ierland en Portugal kennen een autoriteit die vanuit de landelijke overheid is gestart. De autoriteit geeft een eenduidig portaal voor e-rijders over het ‘hoe en wat’ van elektrisch vervoer. Op basis van de beschikbare informatie is geen uitspraak mogelijk over de impact van een landelijke autoriteit op de groei van elektrisch rijden.

 

Ynnovators, voor vakpraat met een biertje

Begin 2013 initieerde ik Ynnovators om Young Professionals in de wereld van elektrisch vervoer met elkaar te verbinden, onder het motto ‘join the future’. Naar aanleiding van dit initiatief publiceerde Verkeerskunde onderstaand artikel. Het artikel is ook beschikbaar via we de website van Verkeerskunde.  Ynnovators kan je voor alle activiteiten volgen via Twitter en LinkedIn.

Ynnovators, sinds 8 april een nieuwe ‘young-club’ voor enthousiaste en innovatieve professionals in het vakgebied elektrisch vervoer.

Initiatiefnemer is Harm Jan Idema, werkzaam bij APPM. De club zelf, Ynnovators, maakt deel uit van Vereniging DOET, de ‘branchevereniging’ van publiek en private organisaties en bedrijven die zich bezig houden met e-vervoer.

Idema: ‘We komen als young professionals graag bij elkaar omdat het veel energie geeft. We spreken graag over ons vak, met een biertje en niet in een vergaderzaal. Tegelijkertijd willen we als jonge vakgroep graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van en een verbinding leggen met de toonaangevende mensen in de e-wereld.’

Ynnovators is, wat Idema betreft, geslaagd ‘als we jonge enthousiastelingen binnen ons vakgebied kunnen verbinden, onderling kennis kunnen uitwisselen en onze kennis en ideeën ook toegankelijk kunnen maken voor de gevestigde elektrisch vervoerwereld. We denken zeker dat we iets toe te voegen hebben en de introductie ven elektrisch vervoer een stap verder kunnen brengen.’

Idema: ‘We blijven een klein regieclubje houden. Via Vereniging DOET komt er binnenkort een eigen site voor de Ynnovators. De eerst volgende activiteit van de club is een inspirerende borrel in mei met een bezoek aan een interessante e-activiteit.’ Daarna staan onder andere case-bijeenkomsten op de rol. Idema: ‘We willen graag gericht meedenken over specifieke e-vervoercases.’

Idema, meldt zich als Ynnovator overigens ook graag aan bij de recent opgerichte Linkedin groep ‘Jong verkeerskunde’. Deze laatste groep wil  de jonge verkeerskundige ‘stem’  geven.

Young professional netwerk Ynnovators in E-Mobility magazine

Begin 2013 initieerde ik Ynnovators om Young Professionals in de wereld van elektrisch vervoer met elkaar te verbinden, onder het motto ‘join the future’. Naar aanleiding van dit initiatief publiceerde E-Mobility magazine een uitgebreid interview met mij over het initiatief. Ynnovators kan je voor alle activiteiten volgen via Twitter en LinkedIn.

De publicatie is beschikbaar als download: Ynnovators in E-Mobility magazine maart 2013.

De publicatie over Ynnovators in E-Mobility magazine verscheen in de 10e editie van E-Moblity magazine in maart 2013. Download hier het volledige magazine.