Het EV beleid van gemeenten doet er toe

In 2014 voerden APPM en Decisio onderzoek uit naar de effectiviteit van EV-beleid van Nederlandse gemeenten i.o.v. de provincie Noord-Holland i.s.m. Coast-to-Coast EV. In het najaar van 2015 schreven we een paper voor het Nationaal Verkeerskundecongres. Dit paper werd publicatie van de maand op Nederland Elektrisch.

Download het hier het paper: Het beleid van gemeenten voor elektrisch vervoer doet er toe, NVC 2015.

Download hier het volledige rapport van het onderzoek uit 2014: De gemeente elektrisch, 2014.

Download hier het door EVS28 (Seoul, Zuid-Korea) gehonoreerde paper in 2015: The council going electric, EVS28.

Nederland Elektrisch schreef hierover als volgt:

‘Het beleid van gemeenten voor elektrisch vervoer doet er toe’ is de titel van het onderzoek naar de effectiviteit van beleidsmaatregelen op het domein van elektrisch vervoer door gemeenten. Sinds medio 2012 is het aantal elektrische auto’s gegroeid van 5.000 naar 60.000 medio 2015.

Beleidsmakers en autofabrikanten zien een point of no return; zij gaan voor elektrisch rijden. Ook gemeenten merken hiervan de effecten. Bewoners komen naar de gemeente voor een laadpaal in de openbare ruimte. Daarnaast zijn er gemeenten die omwille van klimaat-, lucht-, en geluidsdoelstellingen zelf EV stimuleren. Dit onderzoek van APPM, Decisio en de Vrije Universiteit geeft inzicht in de resultaten.

Amsterdam in 2012 heeft inzicht gegeven in de effectiviteit die beleidsmaatregelen van gemeenten hebben op het aantal elektrische auto’s. Dit onderzoek is herhaald en de volgende beleidsmaatregelen hebben een significant effect op het aantal elektrische auto’s: openbare Laadinfrastructuur en subsidies voor de aankoop van een elektrische auto. In vergelijking tot 2012 is het aandeel van de gemeente als launching customer afgenomen. Op het Nationaal Verkeerdecongres 2015 presenteerde APPM de onderzoeksresultaten.